polub stronę questingu

Zapraszamy do polubienie facebookowej strony naszej trasy. Kliknij tu

Szanowni Państwo! dzięki udzielonej nam dotacji mswia / umowa z dnia 21.10.2022/ moŻemy realizować pomysł przewodnika turystycznego promującego naszą łemkowszczyznę, JEZYK ŁEMKOWSKI, góry beskidu niskiego oraz miejsca szczególne, zasługujące w naSZEJ OCENIE NA UWAGĘ I ZAINTERESOWANIE. 
PRZECZYTAJ O NASZEJ WYCIECZCE / QUESTUNGU/:

To  opracowanie obejmujące opisy wytypowanych lokalizacji, które ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe stanowią
idealną propozycję na aktywne spędzanie czasu wolnego. Opisy, autorskie rysunki oraz możliwość poznania lokalnych zwyczajów stanowią nie lada atrakcję zarówno dla najmłodszych, jak również trochę starszych turystów oraz mieszkańców, chcących zagłębić się w kulturze łemkowskiej i poszerzyćswoją wiedzę na jej temat. Trasa przebiega poprzez drogi asfaltowe i szurtowe. Dobrej jakości - idealne dla rowerów górskich lub miejskich. Możnają pokonać także pieszo - dla wprawnego piechura to wycieczka na cały dzień / 31 km /. Autem pokonamy trasę znacznie szybciej - w około 2h. Roweremto wyprawa na 5-6 godzin, zatem też zalecamy ją wytrawnym rowerzystom. Na szlaku są zlokalizowane punkty gastronomiczne, sklepy lub miejscado odpoczynku i regeneracji - są one oznaczone na mapie. Wycieczka przebiega przez tereny bez zasięgu telefonii komórkowej.********************************
Є то опрацуваня, што обнимат описы 10 выбраных локализаций, котры з огляду на своі природничы і культуровы
приметы сут інтересуючом пропозицийом на активный одпочынок. Описы, авторскы рисункы та можливіст познати місцевы традициі
то атракция для наймолодшых, для тых кус старшых туристів, а тіж для жытелів, што хотят заглубити ся в лемківску культуру
і пошырити о ней знаня. Пут веде доброй якости асфальтовыма і каменистыма дорогами, так што трасу мож зробити містецкым
ци гірскым біциґльом або піше – для вправленого вандрівника буде то прогулька на цілый ден / 31 км /. Автом трасу зробиме скорше,
бо лем в 2 год. Ровером то выправа на 5-6 год., зато рекомендувана тым кусіся уж «розъіздженым». На пути сут ґастрономічны пункты,
склеп або місця для одпочынку і реґенерациі – сут они ознакуваны на мапі. Прогулька веде обшырю без телефонічного поля.
           pobierz ślad gps   

↓ TE MAPKI są DLA WAS! ↓

Rozdaliśmy ponad 1000 sztuk ulotek-mapek. W pakietach po 30, 50 lub 100 sztuk. Stojaczek dla jeszcze  lepszej ekspozycji naszego przewodnika. Może ozdobić recepcję  lub szatnię, będąc widocznym i łatwo dostępnym dla zainteresowanych. Jeżeli chcecie takie mapki w efektownym ekspozytorku, a jeszcze ich od nas nie otrzymaliście- prosimy ↓↓↓↓ o kontakt- niezwłocznie dostarczymy. ↓↓↓↓

pROSIMY O OPINIĘ

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi oraz wrażenia po przebytej wycieczce prosimy publikować na naszej stronie facebook pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089165383798   | Dziękujemy i zapraszamy na prohulku /wycieczkę/!